La Web del Implante Coclear
Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España
Logo Federación AICE

La Web del Implante Coclear

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Accesibilidad

Política de privacitat

1.- Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals puga accedir l'usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seua propietat a les quals es puga accedir a través dels enllaços.

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que puga derivar-se de la navegació per les seues pàgines web. En conseqüència, FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que puga patir l'usuari a causa de la navegació per Internet.

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que porten causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produïsquen la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L'accés a la web: www.implantecoclear.org no implica l'obligació per part de l'empresa de controlar l'absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

2.- Publicitat

La web: www.implantecoclear.org podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remés per a la seua inclusió en la web compleix amb les lleis que en cada cas puguen ser aplicable.

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguen contindre els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

3.- Modificacions

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que considere oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant quant als continguts dels llocs web com per les seues condicions d'ús o per les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps que estiguen publicades en la web i fins que no siguen modificades per altres posteriors.

4.- Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seues pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA. Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol i se'ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya, Reial decret legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions.

Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d'abril de 2019 sobre els drets d'autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seues pàgines web sense el consentiment explícit de FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA

Així mateix, FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que considere oportunes per la utilització indeguda de les seues pàgines web i continguts o per l'incompliment d'aquestes condicions.

5.- Certificats de compliment LSSI-CE i protecció de dades

www.implantecoclear.org compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE, i ha sigut assessorada en aquestes normatives per GRUPO QUALIA, per la qual cosa se li atorga un certificat en format d'imatge digital perquè puga exposar-los en el seu lloc web.

6.- Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l'usuari i FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D’ESPANYA se regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que puga sorgir entre l'usuari i FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA, els jutjats o tribunals del Partit Judicial de la localitat de BARCELONA.

7.- Reserva de cookies

FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA es reserva el dret d'utilitzar cookies en la navegació de l'usuari pels seus llocs web per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l'empresa, FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA informa que les cookies s'associen a l'usuari anònim ja el seu ordinador i no proporcionen per si mateixes ni el nom ni els cognoms de l'usuari.

En aquest sentit, d'acord amb la sentència de la Gran Sala de Justícia de la Unió Europea, d'1 d'octubre de 2019, i per la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, la nostra ‘política de cookies’ informa l'usuari del temps que aquestes cookies romandran actives en el terminal de l'usuari i de la possibilitat que tercers tinguen accés a la informació que aquestes emmagatzemen. Aquesta sentència modifica l'article 5, apartat 3, de la Directiva 2002/58 per la Directiva 2009/136.

Arran d'aquesta sentència i del contingut de la Guia de l'AEPD de juliol de 2020, l'usuari té la possibilitat d'acceptar o rebutjar explícitament l'ús de les cookies i rebre més informació d'aquestes. Addicionalment, l'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que siga informat de la recepció de cookies, amb la possibilitat, si així ho desitja, d'impedir que s'instal·len en el seu disc dur. En aquest sentit, per a accedir als llocs web de FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA, no és preceptiva la instal·lació de cookies.

L'usuari es compromet a abstindre's de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

8.- Protecció de dades personal

De conformitat amb el que s'estableix per Reglament General-UE-2016/679 del Parlament i Consell d'Europa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aprovat el 27 d'abril de 2016, la LOPD 3/2018, de Garantia dels Drets Digitals, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i la Llei 9/2014, General de Telecomunicacions, de 9 de maig, FEDERACIÓ AICE ASSOCIACIONS D'IMPLANTATS COCLEARS D'ESPANYA informa els usuaris dels seus websites que estem obligats a guardar secret professional sobre les dades personals recaptades per l'empresa mitjançant els formularis situats en les seues pàgines, aquesta obligació continuarà fins i tot després d'haver finalitzat la nostra relació comercial o contractual, i en cap cas podrem fer públics les dades personals dels visitants i clients a la web sense el seu consentiment. Els menors de 14 anys no poden prestar el seu consentiment perquè un comerç replegue i tracte les seues dades personals; només els seus representants legals (pares o tutors) són els qui poden fer-ho en el seu nom. Aquells comerços que necessiten tractar dades de menors de 14 anys, han de disposar dels mitjans per a obtenir el consentiment dels seus pares o tutors, per exemple, mitjançant un missatge de correu electrònic dirigit a algun d'ells que continga un enllaç a un formulari electrònic. No es pot demanar als menors de 14 anys dades sobre l'àmbit familiar, sent l'única excepció les dades d'identificació i contacte dels pares o tutors.

informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, que permet a l'usuari web, conèixer que dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en tal cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conserve les dades, rectificació, que permet corregir errors, modificar les dades que siguen inexactes o incomplets i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no duga a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimisquen les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual pot sol·licitar que es limite el tractament de les seues dades quan haja exercit el seu dret a la rectificació de les seues dades personals, i portabilitat, perquè l'usuari puga obtindre una còpia de les dades personals que haja facilitat en la web a fi de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció a l'adreça de l'administrador d'aquesta web o al Correu electrònic: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla , aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acredite la seua identitat.

Mentre no ens comunique el contrari, entendrem que les seues dades no han sigut modificats, que vosté es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les seues dades mitjançant el/els formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament al fet que haja llegit/acceptat la Política de Privacitat, mitjançant una casella de selecció obligatòria al peu del formulari.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per a poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguen ser del seu interés, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Aquest consentiment l'atorgarà, o no, mitjançant l'acceptació de la Política de Privacitat en la citada casella de selecció al peu del formulari.

 

Ser Oído

Ser Oído

Horario oficina

Horario de atención telefónica
Lunes a jueves:
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas.
Viernes: 10:00 a 13:00 horas.

Para asesoramientos y consultas presenciales, imprescindible solicitar cita previa.
Telf. 93.331.74.75
aice@implantecoclear.org

CampAICE 2024

Campamentos AICE 2024

Revista Integración


Último artículo publicado en la web de la revista Integración:
Yomara García Viera. Presidenta Juristas contra el ruido
Para acceder a la web de Integración, pinchar en la imagen

25 años Federación AICE

 

Logo 25 Años Federación AICE

Inscripción como socio

EURO-CIU

 

logo EUROCIU
European Association of Cochlear Implant Users a.s.b.l.

Julio 2024
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

xsolidaria

 

Twitter de la Federación AICE

Canal YouTube Federación AICE


Recogida de audífonos usados


Nuestros programas y actividades se realizan gracias a la financiación y colaboración de:

Logo Ministerio de Servicios Sociales, Consumo y Agenda 2030 Logo Ministerio de Servicios Sociales, Consumo y Agenda 2030: Por Solidaridad, Otros Fines de Interés Social Logo Generalitat de Cataluña. Departamento de Derechos SocialesLogo Diputación de BarcelonaLogo Ayuntamiento de Barcelona. Departamento de Derechos Sociales

Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España, Federación AICE
C/ Fernández Duró 24. Zona Plaza de Sants.
08014 Barcelona
Telf. - Fax: 93.331.74.75
aice@implantecoclear.org

Declarada de Utilidad Pública.
B.O.E. núm. 54 de 4 de marzo de 2015
Sec. III, pág. 20211

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies

muğla escort bayan aydın escort bayan escort bayan çanakkale balıkesir escort bayan