¡Vuelve CampAICE 2024!

Preguntes més freqüents

Escrit per AICCV el .

Hem intentat concentrar les preguntes més usuals realitzades per aquelles persones que s'acosten a l'associació per a informar-se sobre l'Implant Coclear.

Informació General

 1. Què és un Implant Coclear?
 2. Hi ha diversos I.C. o tots són iguals?
 3. Qui pot beneficiar-se d'un Implant Coclear?
 4. Totes les persones sordes poden portar un Implant Coclear?
 5. Com sé que sóc candidat?
 6. Existeixen alternatives als implants coclears?
 7. Quina diferència existeix entre implantats prelocutius i postlocutius?
 8. Hi ha algun implant sense cable?
 9. Qui saca major benefici de l'implant?
 10. Sempre portaré el mateix I.C. o hauré de canviar-m'ho?

Abans de l'Implant Coclear

 1. Quins tipus de proves em realitzaran per a saber si puc portar un Implant Coclear?
 2. Existeix algun inconvenient en portar un Implant Coclear?

Operació

 1. En què consisteix l'operació que em realitzaran?
 2. Quins són els riscos de la implantació?
 3. Quant temps hauré d'estar ingressat a l'hospital o clínica?
 4. Quant es tarda a recuperar-se després de l'operació?
 5. Em tallaran molt tros de pèl o em rasuraren el cap per a posar-me les parts internes?
 6. Hi ha infeccions habitualment, després de l'operació?
 7. Després d'operar-me, sentiré de seguida?

Rehabilitació

 1. En què consisteix la rehabilitació?
 2. Quant dura la rehabilitació?

Manteniment

 1. Quin manteniment requereix un Implant Coclear?
 2. Quant duren les piles o bateries d'un Implant Coclear?
 3. Cada quant temps es realitzen les revisions d'un Implant Coclear?
 4. Es pot desbaratar amb facilitat un Implant Coclear?
 5. Existeix algun risc per banyar-me o nadar amb les parts internes d'un Implant Coclear?
 6. És dolent rebre colps en la part implantada?
 7. Què ocorre si, a causa d'un colp, se'm trenquen les parts internes (estimulador) d'un Implant Coclear?
 8. Són cars els recanvis com el cable o el micròfon?

Resultats

 1. Podré entendre la televisió, la música o el telèfon?
 2. Una vegada implantat, com sentiré?
 3. Es poden practicar esports amb l'I.C.?
 4. Puc utilitzar o estar prop d'un telèfon mòbil si sóc usuari d'un Implant Coclear?
 5. Una vegada implantat, es diferència la veu d'una persona respecte a una altra?

Altres

 1. Puc tindre vertígens?
 2. Si patisc acúfens, es reduiran, augmentaran o seguiran igual?

Informació general

Què és un Implant Coclear?

El Implant Coclear. és un aparell que serveix per a recuperar l'audició en els casos de sordesa profunda bilateral i es compon de parts internes i parts externes.

Les parts internes es col·loquen mitjançant cirurgia clínica amb anestèsia general i es componen de l'estimulador /receptor i els elèctrodes que van connectats a la còclea. Les parts externes es componen del processador de la paraula, el cable, el micròfon i l'antena.

Tot això funciona de la següent manera: Els sons són recollits pel micròfon, els quals passen pel processador a través d'un cable que connecta l'auricular amb el processador, en un senyal elèctric codificat, aqueix senyal elèctric és enviada pel cable a la bobina transmissora (antena) i des d'allí, es transmet per ones de radiofreqüència al processador, a través de la pell per un imant. El senyal viatja fins al filament d'elèctrodes els quals estiguin situats tonotopicamente en la còclea i estimulen el nervi auditiu que al seu torn transmet el senyal elèctric al cervell on és interpretada com a so.

Hi ha diversos Implant Coclear o tots són iguals?

Actualment existeixen en el mercat espanyol tres marques d'I.C.: la casa Advanced Bionics que és nord-americana; la casa Cochlear que és australiana; i la casa Med-el que és austríaca. Cadascuna d'elles tenen diversos models. Les diferències estan relacionades amb el nombre d'elèctrodes, les estratègies de codificació i la velocitat; encara que les tres marques estan fabricant implants d'última generació molt fiables i avançats, que obtenen molt bons resultats.

Qui s'implanta amb una marca ha de seguir fent servir la mateixa, ja que els components externs estan relacionats amb les parts internes implantades.

Les proves prèvies, la cirurgia i el dispositiu el cobreix la Seguretat Social, així com les programacions. El manteniment de l’I.C. en aquests moments corre a càrrec de les famílies.

Qui pot beneficiar-se d'un Implant Coclear?

En principi, aquelles persones que pateixen sordesa profunda neurosensorial bilateral - en alguns casos també severa - i que no obtenen benefici auditiu amb audiòfons convencionals.

Totes les persones sordes poden portar I.C.?

L'Implant Coclear és una ajuda auditiva per a alguns tipus de sordesa. Per tant, l'equip multidisciplinari d'un Centre Implantador ha de valorar el cas individualment i després d'una sèrie de proves comuniquen a la persona en qüestió o als seus familiars si és un candidat a aquest.

Com sé que sóc candidat?

Pel resultat de les proves prèvies que han de realitzar-se en un Centre d'Implant Coclear

Existeixen alternatives als implants coclears?

En aquests moments, les sordeses neurosensorials bilaterals poden ser pal·liades, segons el seu grau, amb audiòfons digitals o amb Implant Coclear

Quina diferència existeix entre implantats prelocutius i postlocutius?

Les persones prelocutives són aquelles que han nascut sordes o les que han adquirit la sordesa a edats primerenques i encara no han incorporat el llenguatge. Les persones Postlocutives són les que han perdut l'audició després de tindre adquirit el llenguatge i que tenen petjades auditives en el seu cervell, perquè han sentit prèviament.

Hi ha algun implant sense cable?

Les tres marques més importants d'implants, Med-el, Cochlear (Nucleus) i Advanced Bionics (Clarion), tenen processadors retroauriculars.

Qui saca major benefici de l'implant?

Les persones postlocutives amb una sordesa de poc temps d'evolució, així com els xiquets implantats precoçment, per la seua major plasticitat neurosensorial.

Sempre portaré el mateix Implant Coclear o hauré de canviar-m'ho?

Les parts externes de l'Implant Coclear van patint transformacions per a millorar el producte i la qualitat d'aquest, però estan relacionades amb el programari de l'ordinador amb què es programen així com en la grandària, cada vegada més miniaturitzat.

Quant a les parts internes, és possible que hagen de ser canviades, però en casos concrets (trencaments per traumatismes o aparells defectuosos) però - com diu la Dra. Patrícia Xutada sobre aquest tema (veure Integració núm. 17) - no convé només per estètica.

Ara bé, hem de tindre present que l'Implant Coclear és un aparell auditiu electrònic i consegüentment, pateix modificacions importants al llarg del temps (nous models més precisos i avançats) i amb això cal pensar que a la llarga - tal vegada anys - caldrà pensar en una re - implantació, ja que ens podrem trobar amb què les parts externes de l'implant no siguen compatibles amb les parts internes, o la no desitjable desaparició de la marca i model d'implant - com Laura i Ineraid - amb la qual cosa, amb el pas del temps trobar peces de recanvi podria resultar dificultós.


Abans de l'Implant Coclear

Quins tipus de proves em realitzaran per a saber si puc portar Implant Coclear?

Les proves per a valorar a un candidat a Implant Coclear són les següents:

 • Revisió otològica general.
 • Audiometries.
 • Potencials evocats.
 • Otoemissions acústiques.
 • Scanner.
 • Radiografies.
 • Examen logopèdic i de llenguatge.

I les que l'equip multidisciplinari del Centre Implantador considere oportunes, segons el cas.

Existeix algun inconvenient en portar Implant Coclear?

Els majors inconvenients que es poden derivar de l'ús de l'Implant Coclear és que han de cuidar-se les parts externes. Tindre present que amb certa roba és més visible (i en el cas de les xiques o les senyores pot resultar incòmode amb alguns vestits, en el cas que siga un processador de "petaca"), i el més important és que han d'evitar-se els colps i evitar el seu ús amb certs esports, sobretot, esports que puguen ser de contacte.


Operació

En què consisteix l'operació que em realitzaran?

És una operació que dura aproximadament unes tres hores, amb anestèsia general. Col·locaran els elèctrodes en la còclea o caragol i han de rebaixar l'os parietal per a situar allí l'estimulador receptor i fixar-lo. Després d'això, es tanca i sutura la zona. Els punts es retiren al cap d'una setmana.

Quins són els riscos de la implantació?

Les normals de qualsevol entrada en un quiròfan, amb anestèsia general. La cirurgia d'Implant Coclear, no entranya majors riscos que qualsevol altra operació de microcirurgia otològica.

Quant temps hauré d'estar ingressat a l'hospital o clínica?

Dependrà de les normes de cada Centre Implantador, però l'habitual solen ser 2 o 3 dies d'estada.

Quant es tarda a recuperar-se després de l'operació?

Normalment molt poc temps. Algunes persones han notat vertígens o mal de cap, però han desaparegut al cap de poc.

Em tallaran molt tros de pèl o em rasuraren el cap per a posar-me les parts internes?

La majoria de Centres Implantadors tenen en compte aquest detall i solen ser molt sensibles. No es rasura el cap, només la part on es treballarà.

Hi ha infeccions habitualment, després de l'operació?

No sol ser normal que n'hi haja, encara que si tenim constància d'algun punt infectat o algun queloide.

Després d'operar-me, sentiré de seguida?

No, passa al voltant d'un mes després de la intervenció abans que es connecten les parts externes de l'aparell i començar a sentir. La zona ha d'haver cicatritzat totalment.


Rehabilitació

En què consisteix la rehabilitació?

A traure el màxim profit auditiu de l'Implant Coclear. Per a això és necessari detectar els sons i les veus, identificar-los i saber al fet que correspon cadascun.

Quant dura la rehabilitació?

La rehabilitació és la part més important després d'una operació d'Implant Coclear el factor temps dependrà en gran manera de l'evolució del pacient i de la sordesa patida segons siga postlocutiu o prelocutiu, però en general una rehabilitació només duren entre un període de 6 mesos i un any.


Manteniment

Quin manteniment requereix l'Implant Coclear?

El manteniment que requereix un Implant Coclear és senzill, és tindre summa cura amb les parts externes per a evitar al màxim que puguen patir danys o colps i amb el cable que uneix el processador amb el micròfon, ja que amb els frecs pot ser la part que més es trenca i per tant és un factor a tindre en compte. En definitiva cal tindre summa cura per a evitar danys externs que puguen afectar el mal funcionament de l'Implant Coclear D'altra banda és convenient netejar els pols de connexió de les piles o bateries per al seu bon funcionament posterior.

Quant duren les piles o bateries de l'I.C?

Normalment això dependrà en gran manera de l'ús continuat que se li puga de l'a l'Implant Coclear i a la quantitat d'informació sonora que reba el processador, ja que com més haja de treballar el processador per a interpretar sons més bateria gasta. D'altra banda també dependrà de la qualitat de les piles o bateries utilitzades, normalment han de ser alcalines que són de major durada. Però en un conjunt general les piles i bateries solen durar al voltant d'un dia o dia i mig, segons casos.

Cada quant temps es realitzen les revisions de l'Implant Coclear?

Aquest punt dependrà molt de l'evolució del pacient i els bons resultats que puga obtenir amb l'Implant Coclear, però al principi de la implantació les revisions solen ser més periòdiques, normalment cada tres mesos per a avaluar el rendiment que l'Implant Coclear proporciona al pacient implantat. Una vegada el rendiment ja comença a ser regularitzat i sense que hi haja cap problema afegit, les revisions poden reduir-se a 2 vegades per any per a portar un control de l'estat del pacient.

Es pot desbaratar amb facilitat l'Implant Coclear?

En principi l'Implant Coclear no hauria de desbaratar-se si no existeix una causa externa que ho motive (colps o mals usos), no obstant això en tractar-se d'un mecanisme electrònic pot patir avaries per l'ús continuat, encara que aquest punt no és del tot probable encara que cal tindre'l en compte. D'altra banda s'ha comprovat que la part que més danys pateix l'Implant Coclear és el cable d'unió processador - micròfon, ja que és la part que més es desgasta i que més possibilitats té de trencar-se i desbaratar-se.

Existeix algun risc per banyar-me o nadar amb les parts internes de l'Implant Coclear

El risc que pot existir amb l'Implant Coclear en banyar-se amb les parts internes és sol els primers mesos després de l'operació, ja que la cicatriu àdhuc és molt recent i cal tindre summa cura amb fregar-se la part implantada durant els primers mesos. Encara que estiga aquesta en període de cicatrització i com a mesura de seguretat per a evitar lesions posteriors. Relatiu a nadar, no existeix cap risc, només que al principi s'ha d'evitar en el major possible capbussar-se en l'aigua durant els primers mesos.

És dolent rebre colps en la part implantada?

Si, ja que el fet de rebre un colp podria danyar la part interna de l'Implant Coclear amb la necessitat de tindre posteriorment que tornar a implantar-se per a canviar la part danyada per això és molt convenient evitar en la mesura del possible donar-se colps en la part implantada i sobretot els xiquets de poca edat que són les persones que més riscos poden tindre pel seu alt nivell d'activitat (jocs amb els seus amics etc...).

Què ocorre si, a causa d'un colp, se'm trenquen les parts internes (estimulador) de l'Implant Coclear?

En el cas que es patisca un colp amb trencament en la part implantada interna (estimulador) el més probable és que l'estimulador de l'implant deixe de funcionar correctament, en tal cas es deuria substituir l'estimulador danyat per un altre nou amb el consegüent pas de nou pel quiròfan i han de tornar-se a sotmetre a una intervenció quirúrgica per a poder reimplantar-lo, extraient l'estimulador desbaratat i col·locar el nou estimulador.

Són cars els recanvis com el cable o el micròfon?

Els recanvis de l'Implant Coclear solen ser d'un preu elevat donat la seua importància per al funcionament de l'implant, encara que els preus varien un poc segons les diverses marques i models sent la part menys cara el cable, ja que és el consumible que major es reposa i que donat el seu ús és el que més tendència té a desbaratar-se.


Resultats

Podré entendre la televisió, la música o el telèfon?

En aquest cas dependrà molt del tipus de sordesa o durada d'aquesta, ja que en el cas dels prelocutius el fet de poder entendre la Televisió, la música o el telèfon pot resultar un poc més complex donada, sobretot, pel temps de la seua hipoacúsia, abans del Implant Coclear Per tant també en aquests casos es necessitarà una major rehabilitació i pràctica auditiva amb aquests aparells domèstics. En el cas dels postlocutius la possible comprensió d'aquests aparells pot resultar menys complexa i fins i tot més significativa, ja que molts postlocutius poden arribar a mantenir converses telefòniques i discriminar la música.

Una vegada implantat, com sentiré?

Al principi, quan les parts externes són col·locades i programades, la recepció del so se sent d'una manera metal·litzada i amb molta falta de discriminació dels sons i la parla, però a mesura que es vagen acoblant els elèctrodes a la nostra oïda i amb les pertinents reprogramacions i ajustos periòdics, la nostra discriminació serà major, fins que es podrà arribar al punt de discriminar en un 98% dels sons i la parla clarament.

Es poden practicar esports amb l'Implant Coclear?

La pràctica dels esports no està restringida pel fet de portar Implant Coclear, però hem de tindre en compte i ser conscients que es tracta d'un aparell electrònic que necessita unes cures, pel consegüent, és recomanable que en realitzar esports, les parts externes de l'Implant Coclear siguen extretes mentre practiquem algun tipus d'esport. En el cas dels esports de contacte, és aconsellable no realitzar-los, ja que en el cas de rebre algun colp en la part interna (estimulador), aquesta podria resultar danyada.

Puc utilitzar o estar prop d'un telèfon mòbil si sóc usuari d'Implant Coclear

En certs casos s'ha demostrat que els telèfons mòbils produeixen interferències en el funcionament de l'Implant Coclear sobretot si són telèfons mòbils de tecnologia digital, ja que el seu camp magnètic és el que produeix aquestes interferències. En tal cas, els usuaris/es d'Implant Coclear hauran d'adquirir telèfons mòbils de tecnologia analògica amb els quals no s'han demostrat interferències. A banda de tot això, actualment, les cases comercials estan millorant els Implant Coclear per a fer-los més compatibles i eliminar aquestes interferències amb l'ús dels telèfons mòbils.

UUna vegada implantat, es diferencia la veu d'una persona respecte a una altra?

A mesura que anem avançant en la rehabilitació, en l'estimulació i programacions de l'Implant Coclear notarem que la discriminació de les veus resulta més clara respecte a cada persona interlocutora, es podrà diferenciar els timbres i entonacions de les diferents veus, arribant a poder diferenciar clarament amb això a cada persona.


Altres

Puc tindre vertígens?

Quan passem pel quiròfan perquè ens implanten un Implant Coclear quirúrgicament, en el postoperatori en algunes ocasions, i segons cada persona, pot donar com a resultat que notem vertígens, (com en qualsevol altra intervenció quirúrgica d'anestèsia general) però aquests vertígens desapareixen pocs dies després de l'operació. Una vegada implantat i amb les parts externes col·locades, no hi ha risc de patir vertígens llevat que siga per motius d'una altra patologia associada.

Si patisc acúfens, es reduiran, augmentaran o seguiran igual?

Desgraciadament l'Implant Coclear no elimina els acúfens en les persones que ho pateixen però si arriba a emmascarar-los fins al punt que poden arribar a ser imperceptibles. Això és pel fet que en rebre informació sonora de diferents nivells amb l'Implant Coclear els acúfens queden emmascarats pel so. Amb això podem dir que la persona que pateix acúfens, no els veurà reduïts, però tampoc li augmentaran, sinó que seguirà amb ells però notarà que són menys accentuats en rebre major informació auditiva.

Calle Campos Crespo, núm. 86 bajo, derecha
Barrio de San Isidro

46014 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies

muğla escort bayan escort aydın bayan escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort tekirdağ escort gebzet escort mersin buca escort bayan edirne escort bayan