¡Vuelve CampAICE 2024!

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació de l'grau de discapacitat

Escrit per AICCV el .

Targeta de discapacitat Comunitat Valenciana

La qualificació del grau de discapacitat permet l'accés del ciutadà als beneficis, drets econòmics i serveis que els organismes públics atorguen. A les persones amb Implant Coclear se'ls reconeix un 33% de grau de discapacitat, segons el Reial decret 1971/1999 de 23 de desembre (BOE núm.22 de 26 de gener de 2000), Capítol 13.

Per a les persones amb diversitat funcional auditiva que tenen reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65% els beneficis són els següents:

 • Deduccions en impostos i tributs.
 • Reserva d'un mínim del 3% dels habitatges protegits per a persones amb discapacitat.
 • Accés a ajudes destinades a l'adaptació funcional de la llar, adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
 • Avantatges per a obtenir el títol de Família Nombrosa: reducció del nombre de fills a dos si un d'ells té discapacitat, si els dos pares tenen discapacitat, o si un d'ells té una discapacitat superior al 65%.
 • Places reservades per a persones amb discapacitat en centres d'educació públics i privats de tots els nivells, i en les oposicions.
 • Exempció del pagament de les taxes de matriculació universitària.
 • Més puntuació a l'hora de triar el centre educatiu infantil públic.
 • Beques d'educació especial. Ajudes de llibres de text, menjador i transport.
 • Prestació econòmica per fill a càrrec, quan siga menor de 18 anys i tinga un grau de discapacitat de 33% o més. Article 351 a) de la Llei General de la Seguretat Social de 2015.
 • Ajudes per a l'assistència sanitària i farmacèutica per a persones sense recursos. Prestació farmacèutica gratuïta per a menors d'edat amb discapacitat igual o superior al 33%. Article 16 de la Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les Persones amb Discapacitat.
 • Subvencions per a constituir-se com a treballadors autònoms.

On sol·licitar-ho:

 • CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL – VALÈNCIA. C/ San José de Calasanz, 30 - 46008 València; Tel: 963989550
 • CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL, VELLUTERS – VALÈNCIA. C/ Arolas, 1 - 46001 València; Tel: 963868810
 • CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL – ALACANT. C/ Vicente Chávarri, 52 - 03007 Alacant; Tel: 965938789
 • CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - CASTELLÓ Av. Germans Bou, 81 - 12003 Castelló de la Plana; Tel: 964726200

Tràmits:

Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

Els centres de valoració i orientació de discapacitats de les direccions territorials de Benestar Social realitzaran les comprovacions necessàries de les dades proporcionades pel sol·licitant. La instrucció del procediment comprendrà les següents actuacions:

 1. Citació per a reconeixement, prèvia notificació a l'interessat de dia, hora i direcció a la qual acudir.
 2. Reconeixement. L'equip de valoració de discapacitat podrà recaptar quantes informacions, reconeixements o proves jutge necessàries. També podrà sol·licitar informes d'altres professionals del mateix centre de valoració i orientació o de serveis aliens.
 3. Emissió de dictamen tècnic del director/a del centre de valoració i orientació de discapacitats, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent.

Enllaç a la pàgina de la Generalitat Valenciana.

Calle Campos Crespo, núm. 86 bajo, derecha
Barrio de San Isidro

46014 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies

muğla escort bayan escort aydın bayan escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort tekirdağ escort gebzet escort mersin buca escort bayan edirne escort bayan