¡Vuelve CampAICE 2024!

Targeta europea d'estacionament

Escrit per AICCV el .

Beneficiaris

Persones físiques que tinguen reconeguda oficialment la condició de persona amb discapacitat.

Requisits

-        Ser major de tres anys.

-        Tindre un grau de minusvalidesa igual o superior al 33% i greus dificultats per a utilitzar transport públic. Usuaris de cadires de rodes, persones que depenguen de dos bastons per a deambular, presentar conductes agressives o molestes de difícil control que dificulten la utilització de mitjans normalitzats de transport o bé tinguen altres dificultats per a deambular, pujar escalons o sostenir-se en peus que almenys sumen 7 punts en el citat barem.

-        No estar impossibilitat per a realitzar desplaçament fora del seu domicili habitual.

Documentació

-        Còpia compulsada de la resolució de reconeixement de la condició

de persona amb discapacitat.

-        Dictamen relatiu a la seua mobilitat, amb especificació de la condició de mobilitat reduïda i, si escau, del termini de revisió. O, si escau,

dictamen acreditatiu de la condició de persona amb ceguesa,

deficiència visual greu i sordceguesa, amb especificació del seu nivell

d'agudesa visual i/o camp visual i del seu caràcter permanent. Aquest

dictamen ha de ser emés pels Centres de Valoració i Orientació

de Discapacitat.

On tramitar?

L'expedient s'iniciarà a sol·licitud de la persona interessada mitjançant imprès normalitzat municipal, que es presentarà a l'ajuntament de residència de la persona sol·licitant.

 http://www.inclusio.gva.es/es/web/discapacitados/tarjeta-europea-de-estacionamiento951

 http://www.inclusio.gva.es/va/web/discapacitados

Calle Campos Crespo, núm. 86 bajo, derecha
Barrio de San Isidro

46014 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies

muğla escort bayan escort aydın bayan escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort tekirdağ escort gebzet escort mersin buca escort bayan edirne escort bayan