¡Vuelve CampAICE 2024!

Prestacions no contributives d'invalidesa

Escrit per AICCV el .

 L'Estat, per mitjà de la Seguretat Social la gestió de la qual està transferida a la Comunitat Valenciana, assegura a tots els ciutadans en situació de jubilació o invalidesa i en estat de necessitat, una prestació econòmica, assistència mèdic-farmacèutica gratuïta i serveis socials complementaris, encara que no haja cotitzat o s'haja fet de manera insuficient per a tindre dret a una pensió contributiva.

Beneficiaris

Persones majors de 18 anys i menors de 65, en la data de la sol·licitud.

Requisits

-        Major de 18 anys i menor de 65, en la data de la sol·licitud.

-        Residir legalment en territori espanyol i haver-ho fet durant 5 anys, dels quals dos seran immediatament anteriors a la data de la sol·licitud.

-        Estar afectats per una minusvalidesa o malaltia crònica igual o superior al 65%.

-        Mancar de rendes o ingressos suficients.

Documentació

-      Imprés de sol·licitud.

1.Còpia de la sentència judicial que declare la incapacitat legal i/o còpia del document que acredite la representació legal quan la sol·licitud se subscriga per persona diferent del possible beneficiari.

2.Pot aportar qualsevol altre document que es considere oportú per a acreditar les dades declarades en aquesta sol·licitud, referits a residència, recursos econòmics propis i de les persones amb les quals convisca, així com d'aquesta convivència.

Serveis

Els pensionistes de PNC d'invalidesa el grau de discapacitat de la qual siga igual o superior al 75% i acrediten la necessitat del concurs d'una altra persona per a realitzar els actes essencials de la vida, percebran a més un complement del 50% dels 5.538,40 € anuals, per la qual cosa el seu import queda fixat en 2.769,20 € anuals.

On tramitar?

En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials.

 http://www.inclusio.gva.es/es/web/mayores/pensiones-no-contributivas6b2

Calle Campos Crespo, núm. 86 bajo, derecha
Barrio de San Isidro

46014 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies

muğla escort bayan escort aydın bayan escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort tekirdağ escort gebzet escort mersin buca escort bayan edirne escort bayan