¡Vuelve CampAICE 2024!

Bo social d'electricitat per a consumidors vulnerables

Escrit per AICCV el .

El Bo Social d'Electricitat és un mecanisme regulat pel Govern que busca protegir a consumidors vulnerables amb menors possibilitats econòmiques.

Els criteris actuals per a ser beneficiari del Bo Social d'Electricitat es recullen en el Reial decret 897/2017, de 8 d'octubre de 2017 i en el Reial decret llei 15/2018, de 5 d'octubre de 2018.

Les persones amb 33% de discapacitat o més (totes les persones implantades coclears ho són) poden ser especialment susceptibles de ser receptores.

El bo té una validesa de dos anys. Sent renovable, per a renovar-ho s'aportarà la mateixa documentació que per a la seua petició primera, excepte en el cas de les famílies nombroses, per als qui serà vàlid fins que caduque aquest títol.

Depenent de la renda del consumidor de l'any anterior, se li aplicarà 25%, 40% i fins al 100% de descompte en la factura d'electricitat. Es tindrà en consideració si el demandant és pensionista, si està en atur, si té discapacitat o és família nombrosa o monoparental i la seua situació de vulnerabilitat davant de la crisi del COVID-19.

Beneficiaris

Consumidors Vulnerables, Consumidors Vulnerables Severs i Consumidors en Risc d'exclusió social.

Requisits

  • Que el subministrament estiga destinat a la residència habitual del titular.
  • Que el subministrament estiga acollit al Preu Voluntari per al Xicotet Consumidor (PVPC)

Documentació

  1. Formulari de Bo Social signat per tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
  2. Fotocòpia del DNI o NIE del titular i de cadascun dels membres de la unitat familiar inclosos els menors de 14 anys que disposen d'ell.
  3. Fotocòpia del llibre de família o certificació de la fulla individual del Registre Civil del titular i de cadascun dels integrants de la unitat familiar o qualsevol altre document expedit per l'autoritat competent que acredite, de manera fefaent, l'estat civil del sol·licitant (per exemple, "certificat de fe de vida i estat").
  4. Certificat d'empadronament en vigor del titular i de tots els membres de la unitat familiar.
  5. Fotocòpia del títol de família nombrosa. (EN CAS DE SER-HO).
  6. Certificat dels Serveis Socials de l'òrgan competent, o del qual designe la comunitat autònoma, que acredite Circumstàncies Especials. SOLO NECESSARI EN CAS DE COMPLIR CIRCUMSTÀNCIES ESPECIALS (EXCEPTE LES FAMÍLIES MONOPARENTALS).

On tramitar-lo?

Consultar amb la seua companyia elèctrica.

Calle Campos Crespo, núm. 86 bajo, derecha
Barrio de San Isidro

46014 Valencia

Tlf: +34.96.202.51.22

aiccv@implantecoclear.org

Usamos cookies para mejorar nuestro sitio web y su experiencia al usarlo. Se han instalado las cookies utilizadas para el funcionamiento esencial de la web. Para leer más acerca de la política de privacidad, vea Política de privacidad.

Política de Cookies

muğla escort bayan escort aydın bayan escort bayan çanakkale escort balıkesir bayan escort tekirdağ escort gebzet escort mersin buca escort bayan edirne escort bayan